آلبوم من ◂ استاد حجّت الاسلام دکتر سیّد محمود موسوی
استاد بزرگوار درس "زبان تخصّصی" در دوره کارشناسی ارشد