آلبوم من ◂ استاد حجّت الاسلام عزّالدین رضانژاد
استاد بزرگوار درس "فرق و مذاهب کلامی" در دوره کارشناسی ارشد