آلبوم من ◂ استاد حجّت الاسلام دکتر حمید پارسانیا
استاد بزرگوار درس نمط های عرفانی "إشارات" در دوره کارشناسی ارشد