آلبوم من ◂ حجّت الاسلام دکتر محمد مهدی گرجیان
استاد بزرگوار درس "إشارات" و "شواهد الربوبیة" در دوره کارشناسی ارشد