آلبوم من ◂ آیت الله دکتر احمد بهشتی
استاد بزرگوار درس "حکمت إشراق" در دوره کارشناسی ارشد