آلبوم من ◂ حجّت الاسلام دکتر عبدالحسین خسروپناه
استاد راهنمای پایان نامه "هدف بعثت پیامبران (بررسی و نقد رویکردهای مختلف)" در دوره کارشناسی ارشد