چکیده پایان نامه: هدف بعثت پیامبران (بررسی و نقد رویکردهای مختلف)
52 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
چکیده ای است که در آغاز پایان نامه کارشناسی ارشد اینجانب در رشته فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام تحت عنوان "هدف بعثت پیامبران (بررسی و نقد رویکردهای مختلف)" ذکر شده است. این پایان نامه با راهنمایی جناب حجت الاسلام دکتر عبدالحسین خسروپناه و مشاوره جناب حجت الاسلام دکتر علی شیروانی در تاریخ 25 اسفند 1383 به انجام رسید و پذیرفته شد. چکیده منتشر شده در پایگاه گنج به این صورت است: چکیده: تحقّق " إرسال رسل" و " إنزال کتب" و "بعثت پیامبران" از سوی خدای حکیم ،امری بدیهی و متواتر و از ضروریات ادیان آسمانی است. سؤال اصلی در پژوهش حاضر این است: پیامبران الهی برای تحصیل کدام هدف مبعوث شده اند؟ در پاسخ به سوال مذکور، سه رویکرد عمده و متمایز مطرح و قابل ارزیابی است: یک- رویکرد آخرت گرا دو- رویکرد دنیا گرا سه- رویکرد جامعیت گرا. در رویکرد اول، فرضیه هایی بررسی می شود که هدف بعثت را صرفاً سعادت معنوی و اخلاقی و اخروی می شمارد. این رویکرد؛از نظر روشی انحصارگرایانه و تک بعدی است. در رویکرد دوم، فرضیه هایی بررسی می شود که هدف بعثت را صرفاً عدالت اجتماعی و رفاه مادّی وسعادت دنیوی می شمارد. این رویکرد نیز از منظر روشی انحصارگرا است. در رویکرد سوم، فرضیه هایی بررسی می شود که هدف بعثت را گسترده و شامل می شمارد و در هیچ یک از ساحت های مذکور،منحصر نمی کند. این رویکرد؛از منظر روش شناختی کثرت گرا و چند بعدی است. ظاهراً برخی از نو اندیشان مسلمان، رویکرد اوّل و برخی از فیلسوفان اسلام رویکرد دوم را پذیرفته اند. امّا عموم اندیشمندان و عالمان اسلامی گرایش به رویکرد سوم دارند. در این پژوهش بعد از نقد و بررسی ادلّه این نتیجه بدست می آید که رویکرد جامعیت گرا، درست و قابل دفاع است. ولی از آنجا که تقریرهای گوناگون و بسیار متعارضی برای جامعیت گرایی بیان شده است؛ تفسیر خاصّی از این رویکرد عرضه می شود تا هیچ تنافی و تعارضی با نقش حسّ و تجربه و عقل در زندگی اجتماعی نداشته باشد. هر چند بی تردید،اصالت با آبادانی آخرت است و سعادت دنیا هدف نهایی نیست لکن برای رسیدن به غایت اصلی؛ راهی جز اصلاح امور دنیوی وجود ندارد. و بنابر همین نکته؛ تحقّق اهداف بعثت به معنی حضور واقعی و فعّال دین در تمامی عرصه های اجتماعی و طرد و نفی سکولاریسم است. پس با آن که هدف نهایی بعثت پیامبران آسمانی،تحصیل سعادت معنوی و اخروی است امّا برای آن که بتوانند مقدّمات و زمینه های سعادت معنوی و آن جهانی را برای مردم تأمین کنند؛ افزون بر انسان سازی؛ به جامعه سازی نیز می پردازند و این جهان مادّی و زندگی دنیوی را نیز بر اساس قوانین و ارزش های الهی سامان می دهند و عدالت را در ساحت های گوناگون اجتماع إقامه می کنند. واژه های کلیدی: هدف بعثت – رسالت – نبوّت - سکولاریسم- جامعیت اسلام- http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/109641 گفتنی است که همین چکیده در پایگاه حوزه نت آمده ولی متأسفانه با افتادگیهایی !!!!!!!!!! آدرس: http://www.hawzah.net/fa/Seminar/View/87907