چرا امامان معصوم (ع)، از علم غیب استفاده نمی کردند؟
27 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چرا امامان معصوم (ع)، برای مقابله با مشکلات و تلخی ها، در زندگی عادی و معمولی خود از علم غیب بهره نمی گرفتند؟ برای مثال آیا امیر مؤمنان علی (ع) می دانست ابن ملجم نقشه ترور دارد؟ اگر جواب مثبت است، چرا او را زندانی نکرد؟ در این مقاله پاسخ های علامه طباطبایی و آیت الله جوادی آملی و آیت الله جعفر سبحانی به صورت خلاصه ذکر شده است.
آدرس اینترنتی