استاد شهید مرتضی مطهری؛ مرزبان بیدار
21 بازدید
محل نشر: گلشن ابرار، ج 2 ، ص 799- 806
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
گزیده ای مختصر از کتاب "شهید مطهری؛ مرزبان بیدار" است.