علّامه حلّی
43 بازدید
محل نشر: اندیشه سیاسی متفکران مسلمان، پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و اجتماعی، ج4 ، ص 235- 247.
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
توضیحی درباره اندیشه سیاسی علّامه حلّی در مباحث کلام سیاسی ("توحید و حکومت" و "عدل و حکومت") و فقه سیاسی و ضرورت حکومت اسلامی و مشروعیت یا عدم مشروعیت ارتباط با حکومت جور است.