تحلیلی بر واپسین نظریّه مهندس مهدی بازرگان
52 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این مقاله که از پایان نامه کارشناسی ارشد اینجانب در رشته فلسفه و کلام اسلامی گرفته شده ؛ نظریه جدایی نبوت از سیاست و حکومت مورد نقادی قرار گرفته است.