پیش فرض های تحلیل تاریخی
47 بازدید
تاریخ ارائه : 10/8/2012 11:07:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

سلام

پرسش: اصول موضوعه در تحلیل تاریخ اسلام کدام است؟

پاسخ: اصول موضوعه عبارت از مجموعه ای از پیش فرض ها و گزاره های اثبات شده در فلسفه تاریخ است که زیربنای پژوهش و تحلیل های تاریخی قرار می گیرد. در اینجا به چند مورد مهمّ اشاره می شود:

پیش فرض اول- انسان و جامعه و تاریخ قانونمند است و قانون علیت بر تغییر و تحولات تاریخی نیز حکم فرماست.

پیش فرض دوم- انسان موجودی آزاد است و می تواند با اعمال و رفتارش سرنوشت خود را تغییر دهد و به همین جهت مسئول است.

پیش فرض سوم- انسان ها می توانند با تغییر اندیشه ها ، اخلاق و رفتارهای خود ، سرنوشت جامعه را تغییر دهند. ( ان الله لایغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم.) وقتی اندیشه تغییر کند نخست ، روحیه و اخلاق و بعد رفتارها نیز متناسب با آن تغییر می کند. تغییر و تحولات تاریخی را انسانها با فعالیت های اختیاری خود می سازند.

 نتیجه: هر یک از مردم به مقدار آگاهی ها و توانایی هایشان، در تغییر و تحول های تاریخی و اجتماعی تأثیرگذارند و مسئول شکست ها یا پیروزی های فردی و اجتماعی خود هستند.