آیا "به نام خدا و حضرت معصومه س" صحیح است؟
63 بازدید
تاریخ ارائه : 9/30/2012 10:53:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

آیا گفتن "به نام خدا و به نام حضرت معصومه س" صحیح است؟

پاسخ: چنین سخنی هرگز صحیح نیست. این گونه سخن گفتن شائبه شرک دارد و به هیچ وجه پسندیده و مقبول نیست و شبیه جمله " به نام خدا و خلق" است که برخی از گروهک های منحرف غیر اسلامی در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی می گفتند. استاد عالیقدر شهید مرتضی مطهری در پاسخ به چنین گفته هایی چه عالی نوشته است که:

"توحيد اسلامى هيچ انگيزه‏اى غير خدا را نمى‏پذيرد. واقعيت تكاملى انسان و واقعيت تكاملى جهان واقعيت «به سوى اويى» است؛ هرچه رو به آن سو ندارد باطل و بر ضد مسير تكاملى خلقت است. از نظر اسلام همچنان كه كار خود را بايد براى خدا كرد، كار خلق را نيز بايد براى خدا كرد. اين‏كه گفته مى‏شود كار براى خدا يعنى كار براى خلق، راه خدا و خلق يكى است و براى خدا يعنى براى خلق، وگرنه كار براى خدا منهاى خلق آخوند بازى و صوفيگرى است، سخن نادرستى است. از نظر اسلام راه، راه خداست و بس، و مقصدْ خداست نه چيز ديگر، اما راه خدا از ميان خلق مى‏گذرد. كار براى خود كردن نفس پرستى است، كار براى خلق كردن بت‏پرستى است، كار براى خدا و براى خلق كردن شرك و دوگانه‏پرستى است، كار خود و كار خلق براى خدا كردن توحيد و خداپرستى است. در روش توحيدى اسلامى كارها بايد به نام خدا آغاز شود. آغاز كردن كار به نام خلق، بت‏پرستى است و به نام خدا و خلق، شرك و بت‏پرستى است و تنها به نام خدا توحيد و يگانه‏پرستى است." مجموعه آثار استاد شهید مطهری ج 2 ص 135.