نظریّه های عاشورا (4) نظریّه مأموریّت ویژه
47 بازدید
تاریخ ارائه : 9/26/2012 9:49:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

نظریّه های عاشورا (4) نظریّه مأموریت ویژه

بر اساس این نظریّه؛ امام حسین (ع) حکم و مأموریت خصوصی و اختصاصی داشت که مخصوص خودش بود و در واقع بر طبق یک برنامه إستثنائی و محرمانه عمل کرد و نباید عملکرد ایشان را مشمول حکم عمومی اسلامی تلقّی کرد.

نقد: ولی این نظر هرگز درست نیست و با سخنان و رفتارهای امام حسین علیه السلام نیز ناسازگار است. خود امام (ع) هدفش را امر به معروف می داند و امر به معروف وظیفه ای عمومی است. و از طرف دیگر، دعوت امام (ع) از مردم برای مبارزه با یزید نشان می دهد که این مسئولیت بر عهده همگان است. اگر وظیفه اختصاص به ایشان داشت پس چرا دیگران – مانند زهیر بن قین بجلی و حر بن یزید ریاحی و ... – را به همکاری و قیام بر ضد یزید دعوت کرد؟ و ... نظریه مأموریت ویژه یعنی عملکرد سیّدالشهداء سلام الله علیه مربوط به خودش است و برای دیگران درس و سرمشق نیست!

استاد شهید مرتضی مطهری در کتاب حماسه حسینی این نظریّه را یکی از تحریف های مطرح درباره قیام امام حسین علیه السّلام دانسته و آن را تبیین و نقّادی کرده است.