نظریّه های عاشورا (1) نظریه فدا
51 بازدید
تاریخ ارائه : 9/23/2012 6:42:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

بسم الله الرحمن الرحیم

نظریّه های عاشورا (1) نظریّه فدا

مقصود تبیین و نقّادی پاسخ هایی است که در برابر این پرسش مهمّ مطرح شده است: امام حسین علیه السّلام چرا قیام کرد؟ تحلیل و نقد تفصیلی این نظریه ها نیازمند نگارش کتاب و مقاله های مفصّل است. بیان و بررسی إجمالی - که اکنون مطرح می شود - نیز شاید مفید باشد.

نظریّه فدا چیست؟ آیا این نظریه پذیرفتنی است؟

پاسخ: این نظریه می پندارد که حضرت امام حسین (ع) مانند حضرت عیسی مسیح (ع) قربانی شد تا گناهان امت پاک شود و هر کسی هر گناهی که خواست انجام دهد مثل برخی از نادانان که می گویند ما برای حسین (ع) گریه می کنیم ولی نماز نمی خوانیم چون او جواب نماز ما را می دهد!!!

نقد: ولی این نظر هرگز درست نیست و هیچ اعتبار دینی و عقلی ندارد و گذشته از آنکه فدا درباره حضرت مسیح (ع) هم نادرست و بی ارزش است در مورد حضرت امام حسین (ع) نیز هیچ دلیلی ندارد بلکه سخنان خود حضرت و عملکرد ایشان بر خلاف آن است : به طور مثال حضرت اباعبدالله (ع) ظهر روز عاشورا نماز را به جماعت اقامه کردند و در وضعیت جنگی و تیر باران دشمن نیز این فریضه الهی را ترک نکردند و در وصیت نامه خود فرمود من برای امر به معروف و نهی از منکر و احیای سنت و سیره پیامبر (ص) و پدرم حضرت علی (ع) و اصلاح مفاسد قیام کرده ام.

این نظریه را استاد شهید مطهری در کتاب حماسه حسینی بیان و نقادی کرده است.